Контактная форма

Закрыть
Сообщение успешно отправлено, спасибо Вам.

Правила и условия

Главная страница » Правила и условия

Затверджено

ФОП Франчук С.М.

«01» січня 2013 року

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ КЛУБУ

У Фітнес-клубі «Лимон» (далі по тексту  – «Клуб» та/або «Фітнес-клуб «Лимон») встановлені Правила відвідування Клубу – (далі по тексту  – «Правила»), обов’язкові для всіх Відвідувачів та Гостей Клубу (далі по тексту – «Відвідува» та/або «Гість»).

Зазначені Правила спрямовані на збереження безпеки Відвідувачів та Гостей Клубу під час їх перебування у Клубі. Від їх дотримання залежить також якість та комфортність послуг, якими користуються Відвідувачі та Гості Клубу, чистота та порядок у Клубі, збереження інвентарю Клубу та тривалість роботи обладнання Клубу.

Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма Членами та Гостями Клубу.

При порушенні цих Правил Гостями та/або Відвідувачами Клубу, адміністрація Клубу залишає за собою право вжити необхідних заходів впливу, зазначених в Правилах.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. 1. Клуб відкритий щодня відповідно до встановлених годин роботи:

Понеділок – 8:00 – 22:00

Вівторок – 8:00 – 22:00

Середа –  8:00 – 22:00

Четвер –  8:00 – 22:00

П’ятниця  –  8:00 – 22:00

Субота –  8:00 – 20:00

Неділя – 9:00 – 16:00

Клуб має право вносити зміни у розклад роботи Клубу та, у разі технічної необхідності, тимчасово закривати доступ в приміщення Клубу (окремі тренувальні зони, тощо)

1.2. Фітнес-клубу «Лимон» – не є медичним закладом та не надає послуг по медичному забезпеченню Відвідувача (оцінка стану здоров’я, контроль за станом здоров’я і т. д., тощо).

1.3. При наданні послуг, розробці персональних програм, Фітнес-клуб «Лимон» керується тим, що Відвідувач не має протипоказань для заняття фізичною культурою. При наявності протипоказань Відвідувач має надати виписку з медичного закладу, що надає медичну допомогу на постійній основі. Виписка повинна містити рекомендації лікуючого лікаря щодо можливих та допустимих фізичних навантажень для Відвідувача.

1.4. Відвідувач несе персональну відповідальність за своє здоров’я.

1.5. Відвідувач Фітнес-клубу «Лимон» зобов’язується перед початком тренувань пройти медичний огляд у свого лікаря. Про наявність хронічних захворювань Відвідувач зобов’язаний повідомити інструктора, який проводить тренування та/або адміністрацію Клубу. Адміністрація Клубу залишає за собою право додатково вимагати від Відвідувача медичні довідки про його стан здоров’я та відсутність медичних протипоказань до відвідування Клубу з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, в тому числі з метою недопущення виникнення епідеміологічної ситуації в Клубі та заподіяння шкоди здоров’ю іншим Відвідувачам Клубу.

1.6. Відвідувачам Клубу слід уважно ставитись до стану свого здоров’я і негайно повідомляти інструктора та/або персонал Клубу про погіршення самопочуття під час перебування в Клубі, а також про будь-які протипоказання до фізкультурно-оздоровчих занять. При наявності таких протипоказань, підтверджених довідкою лікаря, за бажанням Відвідувача Клубу може бути розроблена індивідуальна програма занять з урахуванням рекомендацій лікаря.

1.7. Фітнес-клуб «Лимон» не несе відповідальності за стан здоров’я Відвідувачів Клубу.

1.8.. Відвідувачі зобов’язані дотримуватись загальних норм поведінки, відноситись з повагою до інших Відвідувачів та Гостей Клубу, обслуговуючого персоналу, інструктора та адміністрації Клубу, дотримуватись правил етикету та добросовісності.

  1. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ АБОНЕМЕНТІВ

 2.1. Фітнес-клубом «Лимон» встановлені такі абонементи:

2.1.1. «Лимон-день» – дозволяє безлімітне користування послугами тренажерного залу Клубу з моменту відкриття до 16:00;

2.1.2. «Лимон-вечір» – дозволяє безлімітне користування послугами тренажерного залу Клубу;

2.1.3. Абонемент на відвідування танцювального залу на протязі місяця не більше 2-х разів на тиждень;

2.1.4. Абонемент на відвідування танцювального залу на протязі місяця не більше 3-х разів на тиждень;

2.1.5. одноразове відвідування.

В окремих випадках Клуб залишає за собою право індивідуального підходу до встановлення абонементу.

2.2. В абонементі обов’язково вказується:

– номер абонемента;

– прізвище, ім’я Відвідувача;

– кількість занять та/або термін дії абонементу.

2.3. Абонемент є перепусткою на тренування. Наявність абонемента перед початком тренування є обов’язковою. Якщо у Відвідувача відсутній абонемент, інструктор та/або адміністрація Клуб можуть знайти дані Відвідувача та дозволити вхід в Клуб. При подальшому відвідуванні Фітнес-клубу «Лимон» наявність абонемента є обов’язковою

2.4. Абонемент є індивідуальним і передачі іншим особам не підлягає.

2.5. У разі втрати абонементу, втрачений абонемент підлягає анулюванню, а залишок занять та термін дії переносяться на новий абонемент. За відновлення абонементу Відвідувач сплачує 10 гривень.

2.6. Оплата вартості абонемента відбувається перед першим заняттям.

2.7. Відвідувачі мають право на відвідування Клубу у строк та термін, визначений в абонементі (придбані абонементи мають обмежений термін дії та діють протягом 30 календарних днів).

2.8. Термін дії абонемента може бути продовжено, коли тренування не відбулось внаслідок непереборних обставин (напр. відсутність світла, води, інших обставин, тощо).

2.9. Абонемент обмінюється у інструктора та/або адміністратора Клубу на ключ від шафи для роздягання під час проведення занять.

2.10. У випадку втрати ключа від шафи, необхідно звернутися до інструктора та/або адміністрації Клубу й оплатити компенсацію, встановлену адміністрацією Клубу, для виготовлення дубліката ключа.

2.11. При оформленні абонементу, Відвідувач Клубу ознайомлюється із цими Правилами.

2.12. Вартість абонементів може бути змінена, про що адміністрація Клубу зобов’язана повідомити Відвідувачів заздалегідь. При цьому зберігається дія абонементів, оплачених до дати зміни вартості абонементів.

2.13. Оплатою та отриманням абонементу на тренування, Відвідувач стверджує, що він ознайомлений з цими Правилами, їх приймає та повністю погоджується з їхніми умовами.

2.14. Відвідувач, який отримав абонемент, з дати його дії, користується відповідними правами та обов’язками, передбаченими цими Правилами.

  1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У ФІТНЕС КЛУБІ «ЛИМОН»

3.1. До самостійних занять допускаються особи, яким виповнилось 18 років, пройшли медичне обстеження та мають допуск свого лікаря.

3.2. Неповнолітні особи допускаються до занять в Клубі виключно з інструктором.

3.3. Діти до 10 років повинні перебувати у Клубі у супроводі батьків або на персональному тренуванні з інструктором. Батьки, діти яких відвідують Клуб, несуть повну відповідальність за їхні вчинки та життя, а у разі вчинення ними збитків – відшкодовують їх повну вартість.

3.4. До занять допускаються особи, які мають спортивний костюм і змінне взуття (кросівки). З дозволу інструктора та/або адміністрації Клубу до занять можуть допускатись особи, у відмінному від спортивного костюму одязі, але виключно із змінним взуттям.

3.5. Члени Клубу зобов’язані дотримуватись правил загальної гігієни.

3.6. В приміщеннях Клубу категорично заборонено:

3.6.1. перебувати в Клубі у нетверезому стані;

3.6.2. перебувати в Клубі під дією наркотичних речовин;

3.6.3. розпивати алкогольні напої;

3.6.4. вживати наркотичні речовини та прекурсори, анаболічні засоби та заборонені медикаментозні препарати;

3.6.5. палити в приміщенні Клубу;

3.6.6. приймати їжу в приміщеннях тренажерної зали;

3.6.7. без узгодження з адміністрацією Клубу розповсюджувати, в тому числі безоплатно та/або за плату, біологічно активні добавки (БАДи), спортивне харчування;

3.6.8. відвідувати заняття при наявності інфекційних і застудних захворювань, а також медичних протипоказань;

3.6.9. заходити в службові та технічні приміщення Клубу без дозволу адміністрації, самостійно регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання;

3.6.10. голосно та агресивно розмовляти, використовувати ненормативну лексику, турбувати інших відвідувачів Клубу, порушувати чистоту і порядок у приміщеннях Клубу;

3.6.11 проводити будь-які публічні акції, неузгоджені з адміністрацією Клубу. Під публічними акціями розуміються також поширення усілякого роду листівок, проведення рекламних акцій у політичних або комерційних цілях;

3.6.12. використовувати телевізійну, музичну та іншу апаратуру Клубу без дозволу адміністрації;

3.6.13. вимагати налаштування телевізійних каналів або встановлення своїх електронних носіїв;

3.6.14. малювати на стінах, перегородках приміщень і роздягалень Клубу;

3.6.15. зривати оголошення, покажчики, наклейки.

3.7. Забороняється приносити в приміщення Клубу:

3.7.1. будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї;

3.7.2. вибухові, пожежонебезпечні, токсичні і сильно ароматизовані речовини;

3.7.3. їжу, напої та скляний посуд.

3.8. Члени Клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату або псування використовуваного устаткування й реманенту. У випадку знищення, пошкодження або втрати майна Клубу,  Відвідувач зобов’язаний відшкодувати завдані збитки.

3.9. Відвідувач зобов’язаний зберігати власні (особисті) речі у шафі. За речі, які Відвідувач не поставив у шафу, адміністрація Клубу відповідальності не несе. Цінні речі (гроші, годинники, телефони, прикраси тощо) в шафі зберігати не дозволяється і за їх збереження адміністрація Клубу відповідальності не несе.

3.10. За забуті, втрачені або залишені без нагляду речі, а також за речі, залишені в шафах, адміністрація Клубу відповідальності не несе. Забуті і знайдені речі можуть зберігатися протягом 7 (семи) календарних днів.

3.12. Фото-, кіно-, теле- чи відеозйомка в приміщенні Клубу без попереднього погодження з адміністрацією Клубу – заборонена.

3.13. Заняття в Клубі необхідно завершувати за 30 (тридцять) хвилин до закінчення роботи Клубу та залишати приміщення Клубу не пізніше встановленого графіку роботи Клубу.

3.14. Допуск в приміщення Клубу припиняється за 60 (шістдесят) хвилин до закінчення роботи Клубу.

3.15. Всі оголошення, розміщені в приміщенні Клубу, є обов’язковими до виконання працівниками та Відвідувачами Клубу.

3.16. Гість Клубу має право перебувати на території Клубу тільки у супроводі співробітника Клубу та відповідно до графіку роботи Клубу.

3.17. При використанні тренажерного обладнання більше одного підходу, Відвідувачі Клубу повинні бути уважні до осіб, які хотіли б скористатися тим же обладнанням. Якщо Відвідувач Клубу помічає, що хтось чекає, коли він закінчить виконувати вправи, він першим пропонує займатися разом – робити підходи по черзі.

.

  1. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ФІТНЕС КЛУБУ «ЛИМОН»

4.1. Забороняється приходити на заняття голодним. Обов’язково потрібно поїсти за 2 години до заняття.

4.2. До, під час та після тренування потрібно випивати достатню кількість води.

4.3. При отриманні травми (навіть незначної), необхідно негайно звернутися до персоналу та/або адміністрації Клубу за першою медичною допомогою.

4.4. Забороняється виконувати вправи з великим навантаженням без нагляду інструктора.

4.5. За ефективність і безпеку самостійного тренування Клуб, персонал та адміністрація Клубу відповідальності не несуть. Всю відповідальність за можливі наслідки самостійного тренування Відвідувач бере на себе.

4.6. За травми, отримані Відвідувачами та/або Гостями Клубу через власну необережність, адміністрація Клубу відповідальності не несе.

4.7. За травми, отримані Відвідувачами та/або Гостями Клубу через дії третіх осіб, адміністрація Клубу відповідальності не несе.

4.8. Відвідувач, оплативши абонемент на тренування, дав свою особисту згоду та погоджується з тим, що Клуб не несе відповідальності перед Відвідувачем за стан його здоров’я та у разі його погіршення при тренуванні, якщо Відвідувач не попередив інструктора та/або адміністрацію Клубу про такі факти або приховав факт патології  від інструктора та/або адміністрації Клубу.

4.9. Відвідувач, оплативши абонемент на тренування, дав свою особисту згоду та погоджується з тим, що Клуб не несе відповідальності перед Відвідувачем за травми, отримані ним у приміщенні Клубу через особисту необережність та/або дії третіх осіб.

4.10. Клуб не відповідає за стан здоров’я та можливий травматизм Відвідувача у наступних випадках:

4.10.1. якщо Відвідувач Клубу тренується самостійно;

4.10.2. якщо Відвідувач Клубу не дотримувався вступних інструктажів (не робить розминки перед початком тренування);

4.10.3. порушує рекомендації лікаря;

4.10.4. за травми, отримані поза територією Клубу;

4.10.5. за травми, отримані від протиправних дій третіх осіб;

4.10.6. За травми, отримані з вини самого Відвідувача Клубу на території (в приміщенні) Клубу.

4.11. перед початком тренування з використанням тренажерів, Відвідувач зобов’язується:

4.11.1. перед початком виконання вправ перевірити, щоб усі регулюючі пристрої (стопори, тримачі, фіксатори) перебували у відповідному техніці безпеки стані;

4.11.2. якщо вправа виконується вперше, робити це під контролем інструктора;

4.11.3. обходити рухомі тренажери (бігові доріжки, еліптичний тренажер, ін.) з дистанцією 1 метр;

4.12. Забороняється будь-кому з Відвідувачів міняти вагу в момент виконання вправ на тренажері.

4.13. Під час виконання вправ забороняється торкатись рухомих частин тренажерів.

4.14. Перед початком тренування з використанням штанги Відвідувач зобов’язується:

4.14.1. користуватись спеціальними замками, щоб диски не змістилися з грифу;

4.14.2. знімаючи диски з грифу, розвантажувати штангу рівномірно: по черзі по одному з кожного боку;

4.14.3. переносити диски, які важать більше 15 кг, по одному;

4.14.4. залишати грифи від штанг у спеціально відведених місцях і на підставках, не залишати їх стояти вертикально біля стін;

4.14.5. не вставати ногами на м’яке покриття лавок і не класти на нього обладнання та ін. предмети.

4.15. При виконанні будь-яких вправ Відвідувач зобов’язується дотримуватись дистанції від інших людей, які займаються, приблизно 1 м.

4.16. При тренуванні з максимальними вагами Відвідувач зобов’язується використовувати страхувальний пояс та/або попросити інструктора про підстрахування.

4.17. В цілях техніки безпеки у тренажерній залі не дозволяється:

4.17.1. використовувати взуття на підборах, зі шкіряною підошвою, шипами;

4.17.2. тренуватися босоніж, в капцях-шльопанцях або у взутті з відкритим верхом;

4.17.3. тренуватися з голим торсом;

4.17.4. бігати, стрибати, голосно розмовляти, відволікати увагу тих, хто тренується, в інший спосіб;

4.17.5. перевантажувати тренажери понад норми додатковим навішуванням вантажу.

4.18. В цілях техніки безпеки під час занять в тренажерній залі Відвідувач зобов’язується:

4.18.1. не торкатись рухомих частин блокових пристроїв;

4.18.2. вправи з вільними вагами (гантелями, штангами) виконувати на відстані двох метрів від дзеркала;

4.18.3. не брати бліни, гантелі, штанги, грифи вологими або спітнілими руками з метою недопущення їх падіння та заподіяння шкоди здоров’ю та інвентарю;

4.18.4. виконання базових вправ (жим лежачи, присідання зі штангою) проводити тільки зі страхуванням партнера або інструктора;

4.18.5. вправи з вагами, штангами, гантелями слід виконувати плавно, без ривків;

4.18.6. пересуватись у тренажерній залі без метушні, не заходити в робочу зону інших осіб, які тренуються;

4.18.7. під час виконання базових вправ (станова тяга, присідання) використовувати атлетичний пояс;

4.18.8. не залишати використовуваний інвентар у проходах. Після закінчення тренування використовуване обладнання (гантелі, штанги) ставити в спеціально відведені місця;

4.18.9. не ставити склянки з водою на тренажери;

4.18.10. стежити, щоб довгий одяг, шнурки, рушники не потрапляли на рухомі частини тренажерів;

4.18.11. на початку тренування на біговій доріжці слід стати на підставки по краях стрічки що рухається, встановити мінімальну швидкість і після початку руху стрічки розпочати тренування та не сходити з тренажера до повної зупинки стрічки;

4.18.12. дотримуватись порядку та дисципліни, суворо виконувати правила використання тренажерів відповідно до їх призначення, враховуючи особливості їхньої конструкції;

4.18.13. не виконувати вправи на несправних, ненадійно встановлених та ненадійно закріплених тренажерах.

4.19. При виникненні надзвичайної ситуації (виявленні несправності тренажерів, появі сторонніх запахів, задимлення, загоряння і т.д.) Відвідувач зобов’язується негайно повідомити про це чергового інструктора та/або адміністрацію Клубу та діяти відповідно до їх вказівок.

4.20. При виникненні під час занять болю в суглобах, м’язах, кровотечі, а також при поганому самопочутті Відвідувач зобов’язується припинити заняття і сповістити про це інструктора та/або адміністрацію Клубу.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Кожен Відвідувач та Гість Клубу несе особисту майнову та немайнову відповідальність за дотримання цих Правил.

5.2. За порушення цих Правил настає наступна відповідальність:

5.2.1. матеріальна відповідальність за заподіяння шкоди майну та/або Відвідувачам та Гостям Клубу;

5.2.2. тимчасове припинення тренування на певний термін, який визначається адміністрацією Клубу;

5.2.3. анулювання абонементу.

5.3. Матеріальна відповідальність наступає у випадках заподіяння шкоди майну Клубу, в тому числі з необережності.

5.4. Батьки/опікуни несуть відповідальність (в тому числі матеріальну) за дотримання цих Правил дітьми, які не є повнолітніми та є Відвідувачами Клубу.

5.5. При грубому порушенні Відвідувачами Фітнес-клубу «Лимон» цих Правил, адміністрація Клубу залишає за собою право обмежити чи заборонити відвідування Клубу в індивідуальному порядку.

  1. ВІДГУКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Зауваження, відгуки, побажання та пропозиції адміністрація Клубу просить надсилати нам за адресою: 02166, Україна, м. Київ, проспект Лісовий, 25.

 

Будемо вдячні Вам за дотримання цих Правил. Бажаємо Вам чудово провести час!

Новости и АкцииВсе новости